Обратная связь +7 747 094 01 01

Самолечение и устойчивость к антибиотикам

Самолечение и устойчивость к антибиотикам

В свое время открытие антибиотиков стало настоящим прорывом в медицине, шагом к спасению миллионов жизней. Однако, век спустя, всё чаще здравоохранение сталкивается с другой проблемой - устойчивость к антибиотикам, вызванная бесконтрольным их применением.
Ежегодно от причин, связанных с устойчивостью к антибиотикам, в мире умирает более 700 тысяч человек. За последние 30 лет не было создано ни одного нового класса антибиотиков. Даже простые инфекции могут стать причиной смерти. 

 


Өз уақытында антибиотиктердің ашылуы медицинада нақты серпіліс, миллиондаған өмірді сақтап қалуға бағытталған қадам болды. Алайда, ғасыр өткен соң, денсаулық сақтау басқа мәселеге тап болуда – ол бақылаусыз қолданудан туындаған антибиотиктерге төзімділік.
Жыл сайын әлемде 700 мыңнан астам адам, антибиотиктерге тұрақтылықпен байланысты себептерден, көз жұмуда. Соңғы 30 жылда антибиотиктердің бірде бір жаңа класы құрылған емес. Тіпті жай ғана инфекциялар өлімнің себепшісі болуы мүмкін.

27.11.2018
просмотров 398